Meandry jsou od vodáků zamčeny…a taky odpadků je míň.

V Meandrech mezi Bzencem – přívozem a Rohatcem proběhla letos opět akce vodních skautů s očistou břehů. Děti a mládež se zkušenými kormidelníky spluly k Čertově stěně (nejvyšší břeh vátých písků) a pak až do přístaviště Rohatec – kolonie s kánoemi a pramicemi. Po cestě sbíraly naplaveniny v zátočinách a ve strmých březích, kam se jinak běžně bez lodí nedá vstoupit. Letošní ročník byl od loňského vylepšen o spolupráci s Povodím Moravy s.p., které pomohlo zajistit dostatek pytlů, ochranného materiálu a svozu odpadků z cíle plavby díky které mohlo být zajištěno více lodí a vodáckého materiálu. Díky také patří Sdružení pro rozvoj Pomoraví o.s., za koordinaci akce v přístavišti Rohatec.
Několikahodinová čistící plavba s průběžnou zastávkou pro opečení špekáčků byla zakončena téměř za tmy, nicméně počasí přálo a tak si můžeme jen popřát, aby ve stejné pohodě přišel i další ročník Zamykání. PMO_logotype_2012

Takže na jaře AHOJ !!! v Meandrech.

@