Říjen 9, 2017

2. Oddíl Námořní pěchota

Námořní pěchota je dětský oddíl sebeobrany

Dětskou sebeobranu zaměřujeme hlavně na pohyb, všestrannost, hry, boj beze zbraně v postoji a na zemi, zapojování taktických znalostí užitečných pro běžný život a základy zvládnutí první pomoci. Při tréninku děti nechceme nezáživně drilovat. Spíše se snažíme o zábavnou formu spojenou se získáváním všech potřebných znalostí a dovedností sebeobrany.

S dětmi cvičíme při vhodném počasí venku, případně máme k dispozici vnitřní prostory. Členy si vybíráme v tom smyslu, že u nás můžou cvičit jen slušné neagresivní děti, které se tímto způsobem prezentují nejenom na tréninku, ale hlavně v běžném životě. Našim cílem je podílet se na výchově slušných a sebevědomých občanů a nevhodné či agresivní chování neakceptujeme.

Více informací naleznete na našem webu www.sebeobranahodonin.webnode.cz

@